ANMÄLAN TILL SAMBAKURSER Våren 2018

  • Medverkan i vår karnevalsverksamhet ger 100 kr i rabatt på kursen
  • 1 kurs 1500 kr
    2 kurser 2700 kr (10% rabatt)
    3 kurser 3600 kr (20% rabatt)

    Missad lektion kan alltid tas igen vid annat valfritt tillfälle under samma termin.

Villkor
Kurserna är öppna för amatörer i alla åldrar (ej barn under 12 år), killar och tjejer, nybörjare och avancerade. Kurserna är inte öppna för sambadanslärare, personer som frilansar eller är aktiv i annan sambagrupp. Koreografier som lärs ut i klasserna får ej användas i andra sammanhang än de Samba de Souza själv anordnar. Videofilmning är ej tillåten. 

All träning i klasserna samt medverkan i karneval, uppvisning, evenemang, resor mm. sker på egen risk.

Missat pass kan tas igen vid ett annat tillfälle under terminens gång, på valfri nivå/klass.
Anmälan är personlig och danspass kan ej överlåtas.

Anmäl din närvaro vid varje tillfälle. Meddela även om du tar igen ett missat pass.  
Efteranmälan (efter kursstart) tas emot i mån av plats. 

Kom i tid till klassen. Vid sen ankomst kan du gå miste om information som lämnas i början av klassen.
Entré till Dansklotet sker via portkod (byts regelbundet) som lämnas ut inför kursstart. Saknar man portkod kan porttelefon användas. Instruktion finns i porten. Det är inte tillåtet att ställa upp porten enligt Dansens hus regler.

Anmälan är bindande och hela kursavgiften betalas in på Plusgiro 63 11 34-4 (Fören Samba Brasil) alternativt kontant/Swish senast vid första kurstillfället. Ej drop-in. Ej utnyttjad kurs återbetalas ej.