ANMÄLAN TILL SAMBAKURSER Hösten 2017

  • Om du saknar mobil, skriv alternativt nummer.
  • Medverkan i vår karnevalsverksamhet ger 100 kr i rabatt på kursen
  • 1 kurs 1500 kr
    2 kurser 2700 kr (10% rabatt)
    3 kurser 3600 kr (20% rabatt)

    Missad lektion kan alltid tas igen vid annat valfritt tillfälle under samma termin.

Villkor
Kurserna är öppna för amatörer i alla åldrar (ej barn under 12 år), killar och tjejer, nybörjare och avancerade. Kurserna är inte öppna för personer som frilansar, bedriver undervisning i samba eller är med i annan sambagrupp. Koreografier som lärs ut i klasserna får ej användas i andra sammanhang än de Samba de Souza själv anordnar, ej heller läras ut till andra. Klasserna får ej filmas. 

All träning samt medverkan i karneval, uppvisning, evenemang, resor mm. sker på egen risk.

Missat pass kan tas igen vid ett annat tillfälle, dock endast under samma termin, på valfri nivå/klass.

Anmäl din närvaro vid varje tillfälle. Meddela även om du tar igen ett missat pass.  
Efteranmälan tas emot i mån av plats och efter överenskommelse.

Kom i tid till passen. Vid sen ankomst kan du gå miste om information som lämnas i början av passet.
Entré till Dansklotet sker via portkod (byts regelbundet) som lämnas ut inför kursstart. Saknar man portkod kan porttelefon användas. Det är inte tillåtet att ställa upp porten enligt Dansens hus regler.

Anmälan är bindande och hela kursavgiften betalas in på Plusgiro 63 11 34-4 (Fören Samba Brasil) alternativt kontant/Swish senast vid första kurstillfället. Ej drop-in. Ej utnyttjad kurs återbetalas ej.