Danskursanmälan HT-21
14 dagars ångerrätt fram till 14 dagar före kursstart
Välj ett kursalternativ

Tack för din anmälan! Ett mejl har skickats till den e-post du angivit med ytterligare information om kursen

Villkor som godkännes: Kurserna är öppna för amatörer i alla åldrar (ej barn under 12 år). Kurserna är inte öppna för sambadanslärare, frilansare, eller aktiva i annan sambagrupp. All träning i klasserna samt medverkan i karneval, uppvisning, evenemang, resor mm. sker på egen risk. Missat pass kan normalt tas igen vid ett annat tillfälle under terminens gång, på valfri nivå/klass. OBS! För våren 2021 kan pandemirestriktioner förhindra eller begränsa möjligheten att fritt byta eller ta igen pass - kolla först med admin. Din plats på kursen  är personlig och kan ej överlåtas. Det är inte tillåtet att ställa upp porten mot gatan. Anmälan är bindande och kursavgiften betalas in på Plusgiro 63 11 34-4 (Fören Samba Brasil) alternativt kontant/swish senast vid första kurstillfället. Ej utnyttjad kurs återbetalas ej. Intställda pass från vår sida (pandemilag, sjukdom etc) kompenseras i första hand med vouchers  till framtida kurstillfällen.