ANMÄLAN TILL SAMBAKURSER Våren 2019

 • Medverkan i vår karnevalsverksamhet ger 100 kr i rabatt på totalpriset
 • 1 kurs 1500 kr
  2 kurser 2700 kr (10% rabatt)
  3 kurser 3600 kr (20% rabatt)

  Din plats på kursen är personlig och kan ej överlåtas.
  Anmälan är bindande.
  Missad lektion kan tas igen vid annat valfritt tillfälle under samma termin.

Läs mer om GDPR (Wikipedia)  Vi hanterar lämnade personuppgifter i enlighet med GDPR från och med 25/5 2018

Villkor
Kurserna är öppna för amatörer i alla åldrar (ej barn under 12 år), killar och tjejer, nybörjare och avancerade. Kurserna är inte öppna för sambadanslärare, personer som frilansar eller är aktiv i annan sambagrupp. Koreografier som lärs ut i klasserna får ej användas i andra sammanhang än de Samba de Souza själv anordnar. Videofilmning är ej tillåten. 

All träning i klasserna samt medverkan i karneval, uppvisning, evenemang, resor mm. sker på egen risk.

Missat pass kan tas igen vid ett annat tillfälle under terminens gång, på valfri nivå/klass.
Anmälan är personlig och danspass kan ej överlåtas.

Anmäl din närvaro vid varje tillfälle. Meddela även om du tar igen ett missat pass.  
Efteranmälan (efter kursstart) tas emot i mån av plats. 

Kom i tid till klassen. Vid sen ankomst kan du gå miste om information som lämnas i början av klassen.
Entré till Dansklotet sker via portkod (byts regelbundet) som lämnas ut inför kursstart. Saknar man portkod kan porttelefon användas. Instruktion finns i porten. Det är inte tillåtet att ställa upp porten enligt Dansens hus regler.

Anmälan är bindande och hela kursavgiften betalas in på Plusgiro 63 11 34-4 (Fören Samba Brasil) alternativt kontant/Swish senast vid första kurstillfället. Ej drop-in. Ej utnyttjad kurs återbetalas ej.