Anmälan Batucada Gruppspel - Inaktivt pga corona
Anmälan sparas vilande tills vi kan komma igång igen!

  • Dina personuppgifter behöver Studiefrämjandet för att kunna administrera kursverksamheten och kommunicera med oss, de behöver dem också för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på sin verksamhet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679)
  • Lördagar och onsdagar samt nybörjare och avancerade alterneras enligt särskilt schema.
    Din plats på är personlig och kan ej överlåtas.
    Anmälan är bindande.
    400 kr för 1:a terminen, sedan 300 kr övriga terminer.

Läs mer om GDPR (Wikipedia)  Vi hanterar lämnade personuppgifter i enlighet med GDPR från och med 25/5 2018

Villkor
Kurserna är öppna för amatörer (ej barn under 12 år) nybörjare och avancerade. 

All träning samt medverkan i karneval, uppvisning, evenemang, resor mm. sker på egen risk.

Anmälan är personlig och kan ej överlåtas.

Kom i tid. Vid sen ankomst kan du gå miste om information som lämnas i början av sessionen.

Anmälan är bindande och kursavgiften betalas in på Plusgiro 429 41 98-9 alternativt kontant/Swish på plats. Ej utnyttjad kurs återbetalas ej.