Batucada Gruppspel Våren 2019

  • Din plats på är personlig och kan ej överlåtas.
    Anmälan är bindande.

Läs mer om GDPR (Wikipedia)  Vi hanterar lämnade personuppgifter i enlighet med GDPR från och med 25/5 2018

Villkor
Kurserna är öppna för amatörer (ej barn under 12 år) nybörjare och avancerade. 

All träning samt medverkan i karneval, uppvisning, evenemang, resor mm. sker på egen risk.

Anmälan är personlig och kan ej överlåtas.

Kom i tid. Vid sen ankomst kan du gå miste om information som lämnas i början av sessionen.
Entré till Dansklotet sker via portkod (byts regelbundet) som lämnas ut inför kursstart. Saknar man portkod kan porttelefon användas. Instruktion finns i porten. Det är inte tillåtet att ställa upp porten enligt Dansens hus regler.

Anmälan är bindande och hela kursavgiften betalas in på Plusgiro 429 41 98-9 alternativt kontant/Swish. Ej utnyttjad kurs återbetalas ej.